Jak neztrácet motivaci!

Chcete se cítit motivovaní? Musíte se nejprve hýbat (nebo lépe řečeno konat) a pak přijde motivace 🙂. Pokud chcete mít větší motivaci, je důležité, abyste o motivaci přestali přemýšlet tak, jak vás to učili. Když se vám do něčeho nechce – zejména do něčeho, co jste ještě nezkoušeli nebo v čem jste neuspěli – můžete si říct, že nemáte žádnou motivaci, že se vám jednoduše nechce.

Proto, abyste se rozhýbali, si určitě čtete různé motivační citáty, posloucháte inspirující hudbu nebo se díváte na energický film v naději, že v něm najdete svou jiskru. Ale je tu problém: zvýšení motivace tímto způsobem povětšinou nefunguje.

Myslíme si, že motivace vede k činnosti, zatímco ve skutečnosti činnost motivaci zvyšuje.

Pokud vám to připadá jako zpátečnický proces, souhlasíme s vámi. Skoro se zdá nespravedlivé, že se musíte do něčeho vrhnout, i když nemáte psychickou podporu a energii. Ale tak to prostě je a funguje to.

Co je motivace?

Motivace pochází z latinského slova movere, což znamená „pohybovat se“. Teoreticky tedy dává smysl, že motivace pomáhá v životě někam dojít. Pokud se však chcete cítit motivováni, musíte se nejprve hýbat (nebo lépe řečeno konat), a teprve potom přijde motivace.

Neurovědci zkoumali motivaci a zjistili, že pokud váš mozek dokáže pochopit vaše výzvy, cíle a překážky, je pravděpodobnější, že budete mít dostatek duševní energie potřebné k dosažení vašich cílů.

Bylo by skvělé mít spoustu motivace, ale to není výchozí režim pro mnoho nových úkolů. Když zkoušíte něco nového nebo chcete dosáhnout nějakého cíle, rozsvítí se část vašeho mozku (pravá prefrontální kůra), která vytváří pochybnosti a nedůvěru. Váš mozek je schopen vám pomoci zvládnout svět, ale neznalost může snížit váš zápal.

Pokud chcete mít větší motivaci, musíte zapojit levou prefrontální kůru, která zvyšuje duševní energii a soustředění. Tato druhá strana je poháněna nadějí, inspirací a vírou, že můžete uspět.

Čím se liší drive (levá strana) od ponoru (pravá strana)?

Váš mozek potřebuje pochopit, jaké kroky bude třeba podniknout k dosažení cíle, a musí se cítit realisticky. Pokud tento koncept dokážete přijmout, budete mít motivaci potřebnou k úspěchu v mnoha fitness i třebe dietních plánech.

Proč máte nízkou motivaci pro dietu a fitness?

Mnoho dietních a fitness plánů je pastí. Takové, které jsou navrženy tak, abyste je mohli začít a ukončit s omezeným úspěchem.

Varianta 1: Chcete začít s plánem a možná si koupit knihu nebo dietní program. Je možné, že se přihlásíte do posilovny. Nikdy však ve skutečnosti nezačnete nebo nenaberete dynamiku. Od začátku je to frustrující a vyčítáte si to.

Varianta 2: Začínáte s plánem a cítíte nadšení. Pořídíte si nové cvičební oblečení, nakoupíte zdravé potraviny a vrhnete se do toho s extrémním dodržováním. Pravděpodobně také zaznamenáte nějaký počáteční úspěch. Nakonec (obvykle kolem 4 týdnů) náhle ztratíte motivaci, skoro jako by vám ji někdo vysál z těla. Chodit do posilovny je těžší. Zdravé stravování už není posilující, místo toho vám teď připadá stresující.

V obou variantách se ocitnete v podobné situaci. Začne na vás doléhat tlak. Vkrádáte si zákusky nebo svačiny, které nejsou součástí plánu. Kousek po kousku začnete dělat rozhodnutí, o kterých víte, že nejsou ideální a v důsledku toho, se vzdáte vize, které jste chtěli dosáhnout.

Proč ztrácíte motivaci?

Existují dva hlavní důvody, proč je těžké spoléhat se na motivaci. Místo toho, abyste o motivaci uvažovali jako o nastartování nebo prvním kroku, přemýšlejte o ní jako o doplnění paliva.

Motivace vás mnohem spíše udrží v chodu a pomůže vám dosáhnout vašich cílů, než aby vám pomohla začít. Naštěstí začít neznamená drtit měsíc tréninky nebo jíst všechny superpotraviny. Je to mnohem jednodušší, ale vyžaduje to, abyste přehodnotili svůj typický přístup. Váš mozek je úžasný, ale pokud chcete, aby pracoval pro vás, je užitečné vědět, jak funguje.

Jak jsme se zmínili, akce zvyšuje motivaci. Váš mozek je nastaven tak, že zvyšuje motivaci k věcem, o kterých jsme přesvědčeni, které jsme vyzkoušeli a kterým rozumíme. Návyky, které si budujeme, vytvářejí smyčky zpětné vazby, díky nimž je snazší je opakovat. Návyky, které jsme si nevybudovali, jsou těžší. Než se tedy vrhnete na nový plán a začnete ho realizovat, musíte se zamyslet nad tím, jak si vybudování návyku usnadnit. Motivace se dostaví… pokud si poskytnete správné nástroje.

Existuje ještě jeden důležitý důvod, proč je těžké spoléhat na motivaci, když začínáte s programem. Oblast mozku, která ovládá motivaci a sílu vůle, je stejná část mozku, která se stará také o každodenní úkoly, krátkodobou paměť a soustředění. Je přetížená víc než váš kanál na Instagramu.

Udělejte si chvilku čas a zamyslete se nad tím, co všechno musíte denně zvládat. A teď si představte, že ten samý přepracovaný zaměstnanec má na starosti také to, aby vás dotáhl do posilovny, jedl správná jídla a zabránil tomu, abyste na konci dne měli půl tuctu starých módních výstřelků.

Pokud chcete své tělo opravdu proměnit, nejdůležitější plán nezačíná u vašeho těla nebo stravovacího plánu, ale u přístupu, který posílí vaši mysl.

Věda o zvyšování Motivace (a posílení motivace proměny těla)

Vědci se dlouhá léta snažili zjistit, jak zvýšit motivaci. Ukázalo se, že ji nelze zvýšit přímo. Namísto toho usnadníte svému mozku, aby se cítil motivovaný.

Toho dosáhnete pomocí záměru a závazku – dvou úkonů, které z vašich cílů vytvoří jasný rámec, pro který se váš mozek dokáže nadchnout. Pokud se vám podaří vycvičit svou mysl, aby pochopila vaše cíle (a co uděláte pro jejich dosažení), můžete spustit motivaci.

Je rozdíl mezi tím, když si cíl představíte tak, že se vám rozsvítí levá prefrontální kůra mozková a dodá vám sílu vytrvat a uspět, nebo když vás pravá prefrontální kůra vypne.

Může se to zdát jako vtip, ale fakta jsou nezpochybnitelná: existuje nespočet studií, které ukazují, že když si dáte závazek a nejlépe si své záměry podrobně zapíšete, je mnohem pravděpodobnější, že se nejen budete držet svých úkolů, ale také dosáhnete svých cílů.

Je to behaviorální psychologie 101, a i když to není tak sexy jako stravovací plány a nové tréninky, pokud si nejprve stanovíte závazky, budou tyto plány účinnější.

Výzkum z British Journal of Health Psychology naznačuje, proč se takto dosahuje lepších výsledků než „pouhým začátkem“. Vědci se zaměřili na to, aby pomohli lidem stát se důslednějšími v tréninku.

V experimentu jedna skupina sledovala své cvičení [kontrolní skupina] a druhá skupina sledovala cvičení, ale zároveň se snažila zvýšit motivaci [motivační skupina] tím, že si četla o tom, jak cvičení předchází nemocem. Myšlenka zde byla taková, že váš mozek mohl lépe pochopit, proč je váš cíl tak důležitý.

Třetí skupina [skupina záměrů] dělala totéž co motivační skupina, ale navíc musela své záměry specifikovat následujícím způsobem:

Během příštího týdne se zúčastním alespoň 20 minut intenzivního cvičení [DEN] v [ČAS DNE] na [MÍSTO]. Výsledky? Za „dodržování“ bylo považováno cvičení 1krát týdně. V kontrolní a motivační skupině cvičilo alespoň jednou týdně přibližně 35 % účastníků.

Pokud jde o skupinu se záměrem, ta měla ohromující 91% míru dodržování pravidel. Jiné výzkumy, například práce provedené v Norsku, zjistily, že ti, kteří si sestaví plán svého stravování, jedí zdravěji.

Jak zvýšit motivaci (a nikdy nedojde)

Pokud chcete zvýšit svou motivaci, můžete podniknout několik kroků. Australští vědci zjistili, že pomalý pohyb vám pomůže rychleji dosáhnout vašich cílů. Místo snahy o zvládnutí několika návyků je efektivnější postupovat krok za krokem, například budovat jeden návyk po druhém. To pomáhá snížit kognitivní zátěž, což znamená, že se váš mozek může návyk naučit a zároveň zvýšit motivaci.

Zjednodušeně řečeno: když má váš mozek méně práce se zpracováním, je pro vás snazší jíst více zeleniny nebo důsledně najít cestu do posilovny.

Když si vytváříte velké úkoly (zhubnu 20 kilo), váš mozek spoléhá na precedens. Pokud jste tedy v tomto cíli již dříve neuspěli, pak existuje šance, že vám mozek na podvědomé úrovni připomene minulé neúspěchy, a to může vyvolat naučenou bezmocnost. Když se vám to nepodaří dostatečně často, začnete neúspěch očekávat.

Pokud se místo toho dokážete zaměřit na dosažitelné malé cíle, najít způsob, jak dát jasně najevo, proč jsou důležité, a stanovit si záměry, pak jste vytvořili prostředí pro dobré návyky, méně stresu a více motivace.

Stále však musíte tvrdě pracovat, vynaložit úsilí a zůstat důslední. Když však svůj cíl učiníte jednoduchým, jasným a snadno splnitelným, posílíte tím proces, díky němuž je úspěch pravděpodobnější.

Může se to zdát jednoduché nebo dokonce směšné. Ale za chvíli si nebudete dělat starosti se ztrátou motivace. Tréninkem mozku na úspěch si vybudujete myšlení, které vás povede k úspěchu.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *